MAC & GIZZAI: "Pågatågen/Två huttar"

Omslag framsida BB 001.

Omslag baksida BB 001.

Etikett A BB 001.

Etikett B BB 001.

 

Tillbaka till diskografin

 

Webbansvarig: Roger Sjunner

© Svenska Popfabriken, 2004-2008